18 Eylül 2017 Pazartesi

Nasrettin Hoca Fıkraları - 5 Fıkra

Nasrettin Hoca Fıkraları - 5 Fıkra


ZALİMİN ZULMÜ

 Hoca, Timur un halka ettiklerinden bıkıp usanır. Bir gün, her şeyi göze alıp saraya gider. Hoca da sinirli sinirli:

“Devletlim, halka çektirdiğin bu zulme bir son vermez veya en kısa zamanda buralardan çekip gitmezsen ben yapa­cağımı bilirim” der.

Hoca nın bu şekilde konuşması, Timur u çileden çıkarır. Timur: “Yaa, öyle mi?.. Demek ki, sen ne yapacağını bilirsin... Söyle bakalım ne yaparsın?... “ diye haykırır. Hoca Timur un çileden çıktığını görünce gayet yavaş ve yumuşak bir sesle mı­rıldanır:

“Aman sultanım, hiç öfkelenmeyin, siz gitmezseniz, Ak­şehir halkını ardıma takıp ben gideceğim!... “

En Komik Fıkralar, Fıkralar, Komik Fıkralar, Nasrettin Hoca Fıkraları,

HIRSIZIN HİÇ Mİ SUÇU YOK?


Bir gün Nasreddin Hoca’ nın eşeği çalınmış. Can sıkıntısı içinde durumu komşularına anlatınca her kafadan bir ses çık­maya başlamış. Birisi:

“Hocam demiş niye ahırın kapısına iyi bir kilit takmadın sanki?”

Bir başkası:

“Evine hırsız giriyor da senin nasıl haberin olmuyor?” diye konuşmuş. Bir diğeri de:

“Hocam” demiş, “kusura bakma ama eşeğin çalınmasına en büyük sebep yine sensin. Çünkü doğru dürüst bir ahırın bile yok. Nerden baksan dökülüyor.”

Hoca kızmış:

“Yahu” demiş, “iyi güzel de kabahatin hepsi benim mi? Hırsızın hiç mi suçu yok?”

En Komik Fıkralar, Fıkralar, Komik Fıkralar, Nasrettin Hoca Fıkraları,

PARANIN SESİ

Nasreddin Hoca Akşehir’de kadılık vazifesini yürütürken karşısına iki adam çıkmış. Birisi öteden beri cimriliği ile ta­nınmış bir aşçı, diğeri de boynu bükük bir fakir. Aşçı sözü almış:

“Hocam,” demiş, “ben bu adamdan davacıyım. Dükkâ­nın önünde fasulye pişiriyordum. Tencerenin kenarından bu­ğusu çıkıyordu yemeğin.

Bu adam elinde somunla geldi. Kopardığı lokmaları ye­meğin buğusuna tutup başladı atıştırmaya. Nihayet koca bir ekmeği bitirdi. Ondan fasulye buğusunun parasını istedim, vermedi.”

Nasreddin Hoca anlatılanları dikkatlice dinledikten sonra fakire dönüp:

“Doğru mu bunlar?” diye sormuş.

“Evet,” demiş fakir adam.

“Öyleyse para kesesini çıkar bakalım.”

Zavallı fakir, kadı efendiye karşı gelememiş. İçinde üç beş akçe bulunan para kesesini Hoca ya uzatmış. Bu sefer aşçıyı çağırmış yanına. Keseyi kulağına yaklaştırarak şıngırdatmaya başlamış. Sonra da:

“Haydi” demiş “aldın işte alacağını.”

Aşçı:

“Nasıl olur?” diye şaşkınlığını belli etmiş. “Paramı ver­mediniz henüz.”

Hoca cevap vermiş:

“Fazla uzatma, yemeğin buğusunu satan paranın da se­sini alır elbet!”

En Komik Fıkralar, Fıkralar, Komik Fıkralar, Nasrettin Hoca Fıkraları,

En Komik Fıkralar, Fıkralar, Komik Fıkralar, Nasrettin Hoca Fıkraları,

TESTİ KIRILMADAN ÖNCE


Nasreddin Hoca oğlunun eline bir testi tutuşturup çeş­meden su getirmesini istemiş. Çocuk dışarı çıkarken de ense­sine bir tokat atıp:

“Testiyi kırma ha!” diye öğüt vermiş.

Bunu gören komşulardan biri:

“Yahu hocam demiş, henüz testiyi kırmadan niye dövü­yorsun yavrucağızı?” Hoca cevap vermiş:

“Testiyi kırdıktan sonra neye yarar be birader!”


En Komik Fıkralar, Fıkralar, Komik Fıkralar, Nasrettin Hoca Fıkraları,

En Komik Fıkralar, Fıkralar, Komik Fıkralar, Nasrettin Hoca Fıkraları,

ET NEREDE?


Hoca nın canı et yemeği istemiş bir gün. Kasaptan iki kilo et alıp evine götürmüş.

“Akşama güzelce pişir bunları,” demiş hanımına.

Ne var ki o gün eve hanımın misafirleri gelmiş. Kadınca­ğız eti pişirip onlara ikram etmiş. Akşam da bir tarhana çor­bası çıkarmış Hoca nın önüne.

“Et nerede?” demiş Hoca. Kadın doğruyu söyleyeceğine bir yalan kıvırmış.

“Eti kedi yedi,”

“Getir şu kediyi bakalım” demiş Hoca. Sonra teraziyi çı­kartıp kediyi tartmış. Bakmışlar ki tam iki kilo geliyor. Hoca hanımına sormuş:

“Peki hanım, kedi bu ise bizim et nerede? Et buysa kedi nereye gitti?”


En Komik Fıkralar, Fıkralar, Komik Fıkralar, Nasrettin Hoca Fıkraları,