16 Ekim 2017 Pazartesi

Alevilik Mezhebi Nasıl Ortaya Çıkmıştır?Nedir? - Ansikolpedi

Ansiklopedi Bilgileri

Alevilik Mezhebi Nasıl Ortaya Çıkmıştır?Nedir? - Ansikolpedi Bilgileri


Aslında Alevilik ve Şiilik mezhebi aynı şekilde ortaya çıkarlar.Şiilik ile ilgili tarihi http://www.kingomedya.com/2017/10/siilik-mezhebi-nasl-ortaya-ckt-nedir.html adres,nden okuyabilirsiniz.

Şiilik İran'da Şii mezhebi olarak kabul görmüş, Türkiye'de ise eski Türk inanışlarından da öğeler alarak Alevilik olarak kabul görmüştür.Aleviliğini inanç sistemi gelenek ve göreneğe dayanır.Alevilikte 3 sünnet 7 farz vardır.Sünnetler: tevhid sözcüğünü dilden düşürmemek, kibirlenmemek, kimseye düşman olup kin tutmamaktır.Farzlar ise ; sır saklamak,müritlerle birlikte olmak,yalan söylememek,hizmet etmek,mürebbiye itaat etmek,müsahibi gözetmek, halifeden tac ve kısbet giymektir.Alevi ahlakı en basite indirgenmiş olarak "eline,beline,diline sağlam olmak" biçiminde deyimlenir.3 sünnet ve 4 farzı yerine getirmeyen mürit cezalandırılır.Oruç,namaz ve hac konusunda kendilerine özgü ibadet kuralları vardır.Alevilerde Hac ziyareti Ali'nin gömülü olduğu Necef ve Alevi büyüklerinin mezarlarının bulunduğu Kerbela, Kazimiye, Samerra ve Meşhed'e yapılır.Alevilikte temel yönetsel birim "Ocak"tır.Ocak başında Dede ya da Şeyh'in bulunduğu yere ve Dede'nin bağlı olduğu soy kütüğüne denir.Ocak soykütüğünün kollarından biridir.Ocağın başında bulunan Dede(Şeyh) ocakzadedir.Peygamber soyundan gelir.Alevi topluluklarda her köy bir ocağın isteklisi olur ve ona bağlanır.Ocağa bağlanma bir gelenektir.Eskiden her ocak daha üst derecedeki bir ocağa bağlanırdı.Pir ocağına bağlanan ocağa Mürşit ocağı denir.Pir ocağı ise en üst mertebe Halifeliğe bağlıydı.Son Alevi Halifesi Ahmet Cemalettin Çelebi'nin ölümünden sonra bu sistem dağılmıştır.
Ansiklopedi Bilgileri
alevilik, Alevilik Mezhebi Nasıl Ortaya Çıkmıştır?Nedir?, Ansiklopedi Bilgileri, Bilgiler, İslami bilgi, şiilik, Türk İslam Tarihi,
Her alevi atalarının bağlı olduğu ocağa bağlanır başka ocak seçemezler.Ocak içinde altı derece bulunur.En üst derece Halifeliktir.Halifeliğin altında Dede bulunur.Dedelik ocağın sürekli makamıdır.Her ocağın bir Dede'si vardır.Mürebbi Dede'nin vekilidir.Dede'nin bulunmadığı zamanlar ocağın dinsel işlerini görür,davalara bakar,gerektiğinde adak toplar.Dördüncü derece Rehberliktir.Rehber ayin hizmetlerini gören "Talip" olanı "Mürşit'e" götüren kişidir.Beşinci derece Müsahipliktir.Müsahip ayinle ocağa girecek olacak kişinin yanında bulunur.Erginlik çağına giren her Alevi genci bir diğer gence müsahip olur.İki gencin müsahiplik kavline girebilmesi için evli olmaları gerekir.Ocaktaki son derece ise Talipliktir.Talip ocağa girmemiş alevilerdir.Hüseyin'in Kerbela'da öldürülüşünü anmak için 12 gün oruç tutarlar.Bu yas döneminde su içilmez, et yenmez.Ayrıca şubat ayında da Hızır için 3 gün oruç tutulur.Ayinler harman döneminden sonra yapılır.Kadın Erkek arasında kaç-göç olmadığı için ayinlere kadınlarda katılır.Alevilikte kadınların örtünme yasağı ve çok kadınla evlenme töresi de yoktur.Alevilikte kadınlara büyük saygı duyulur.Harman döneminden sonra Dede ler köyleri dolaşıp cuma geceleri düzenlenen Ayin-i Cem'e(Görgü Ayini) katılırlar.Ayin-i Cem Miraçlama ile başlar.Miraçlama Hz.Muhammet'in Miraç sırasında Ali ile karşılaşmasının seyirlik oyun biçiminde anlatılmasıdır.Daha sonra müsahiplik kavline girmiş olanlar tarikten(yol)geçerler.Tarikten geçme Dedenin müsahip olanlara tarik yada erkan denilen kutsal kopayla 3 kez vurmasıdır.Tarikten geçme Ali'ye inanan müritlerin öldükten sonra yeniden dirileceklerini simgeler.Müsahiplik Kavlide Ayin i Cem sırasında yapılır.Ayinden sonra kurban eti yenir.Çarşamba geceleri sorgu ayini yapılır.Sorgu ayini de Müsahiplik Kavline girmiş olanlar gece yarısı bir yıl içinde işledikleri suçları ya da şikayetlerini Dede ye anlatırlar.Dede sorunları çözümler suçlu olanlara ceza verir.Düşkün olanlar yani afaroz edilenler Ayin-i Cem'e alınmaz, cezaları bitene kadar onlarla kimse konuşmaz.Ali'nin doğumu kabul edilen Nevruz bayramı olarak özel törenlerle kutlanır.Alevilikte 12 imam adına düzenlenmiş 12 hizmet vardır.Bu hizmetler Halifelik,Pirlik,Mürşitlik,Zekirlik,Çerağcılık,Gözcülük,Tarikçilik,Cemiyet Başıcılık,Nakiplik,Sakalık,Feraşlık ve Hadimliktir. Ayinler kış boyu yapılır.Baharda Dedeler köylerine dönerler.Yazın Görgü ve Sorgu ayinleri yapılmaz.

Ansiklopedi Bilgileri
alevilik, Alevilik Mezhebi Nasıl Ortaya Çıkmıştır?Nedir?, Ansiklopedi, Ansiklopedi Bilgileri, Bilgiler, İslami bilgi, şiilik, Türk İslam Tarihi,
Aleviler Edirne, Eskişehir, İzmir, Balıkesir, Çorum, Sivas,Erzurum,Erzincan,Tunceli,Malatya,Antalya ve Hatay çevrelerinde yoğun olarak bulunur.


Alevilik, Alevilik Mezhebi Nasıl Ortaya Çıkmıştır?Nedir?, Bilgiler, İslami bilgi, Şiilik, Türk İslam Tarihi, Ansiklopedi Bilgileri

Paylaş

Benzer Yayınlar

Alevilik Mezhebi Nasıl Ortaya Çıkmıştır?Nedir? - Ansikolpedi
4/ 5
Oleh

Abone Olun!

Yazımı Beğendiniz mi? Abone Olun Yayınları Kaçırmayın.

Fikriniz Önemli, Bizimle Paylaşın