16 Ekim 2017 Pazartesi

Ebu Hanife (Hanefi Mezhebinin Kurucusu) Kimdir? - Ansiklopedi Bilgileri

Ebu Hanife (Hanefi Mezhebinin Kurucusu) Kimdir? - Ansiklopedi Bilgileri

      Hanefi mezhebinin kurucusu(KÜfe 699-Bağdat 767) Aslı adı Numan bin Sabit bin Zuta.Daha çok İmamıazam(En Büyük İmam) diye anılır. Irak'ın ünlü bilginlerinden hadis ve fıkıh öğrendi. Irak'lı bilgin Hammad bin Süleyman'dan yaklaşık 17 yıl eğitim gördü.Doğuştan keskin zekası ve bireşim yeteneğiyle kelamda otorite oldu.Hammad bin Süleyman'ın ölümü üzerine çevresindekilerin ısrarı üzerine onun yerine geçerek hocasının başlattığı eğitim öğretim etkinliğini başarıyla sürdürdü.Olağanüstü bilgi ve yeteneğiyle İslam dünyasında büyük ün kazandı.Horasan,Harizm,Türkistan,Anadolu,Teher,stan,İran,Yemen ve Arabistan'dan gelen yaklaşık dört bin öğrenci yetiştirdi. Emevi İmparatorluğu'nun son yıllarında yöneticilere karşı ayaklanan imam Zeyt bin Ali Zeynelabidin'i destekledi.Onun ve oğlu Yahya'nın ayaklanmalarının bastırılmasından sonra Emevilerin Irak Valisi Yezit bin Humeyre kendisini hazinedar ve kadı yapmak istedi.Görevi kabul etmeyince işkence gördü ve hapse atıldı.Hapisaneden kaçarak Mekke'ye gitti.Hadis ve Fıkıh çalışmalarını orada sürdürdü.750'de Emevi sultanatı son bulup Abbasiler iktidara geçince Küfe'ye döndü.Ancak verdiği derslerin istediği kadar ilgi görmemesi üzerine yeniden Mekke'ye döndü.Ebu Cafer Mansur halife olunca (754) İkinci kez Küfe Camisinde eskisi gibi ders vermeye başladı.Ehlibeyte karşı kötü davranışlar üzerine Abbasiler'e karşı tavır takındı.Halife halkın çok sevdiği ve yandaşları giderek artan Ebu Hanife'yi etkisiz kılmak, kamuoyunu yatıştırmak için kendisine Bağdat Kadılığı görevini önerdi.Ama, Ebu Hanife görevi kabul etmedi.Bu davranışından ötürü hapse atıldı.İki hafta sonra bir söylentiye göre zehirlenerek, bir söylentiye göre de işkence görerek öldürüldü.Ölümü geniş yer uyandırdı.Bağdat yakınlarındaki Hayzuran mezarlığına gömüldü ve kabrinin yakınına bir medrese yapıldı.Daha sonraki mezhep çatışmalarında yıkılan kabrini Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman ve IV.Murat iki kez onarttılar.
Ansiklopedi, Bilgiler, Ebu Hanife (Hanefi Mezhebinin Kurucusu) Kimdir?, Hanefilik, İmamı Azam, İslami bilgi, mezhep, Türk İslam Alimi, Ansiklopedi Bilgileri,

     

        Sünniliğin dört hukuk mezhebinden ilki ve en liberali Hanifelik mezhebinin kurucusu olan Ebu Hanife çözülecek bir sorun karşısında ilk olarak Tanrı sözüne(Kuran-ı Kerim) başvurur.Çözüm bulamazsa ikinci olarak Hz.Muhammet'in sözlerine (Hadis) yönelir.Ancak Müslümanlığın ana kurallarıyla bağdaşmayan çelişen hadisleri(haberi vahit)  kanıt saymaz.Üçüncü başvuracağı kaynak asvabın fetva ve yargılarıdır.Soruna yinede çözüm bulamazsa dördüncü olarak icmaya(Müslüman Bilginlerin Oy Birliği) başvurur.Ebu Hanife'yi öteki imamlardan ayıran en önemli özelliği sorunların çözümü için beşinci olarak kıyas(benzetme yoluyla yargıya varma) ve istihsanı(beğenme) kanıt sayar.Son olarak örf ve adeti de kanıt sayar.Bütün bunlar yetmezse Müslümanların ötekilerden beri bir sorunu nasıl çözümlediklerine bakarak çözüm getirir.Ebu Hanife AKLA uygun olmayan hiçbir yöntemi benimsememiştir.Kurduğu Hanefilik mezhebine Müslüman Türklerin çok büyük bir çoğunluğu bağlıdır.

Ansiklopedi, Bilgiler, Ebu Hanife (Hanefi Mezhebinin Kurucusu) Kimdir?, Hanefilik, İmamı Azam, İslami bilgi, mezhep, Türk İslam Alimi, Ansiklopedi Bilgileri,

Başlıca Eserleri;

Fıkh'ül Ekber( En Büyük Fıkıh)
Fıkh'ül Ebsat (En Kolay Fıkıh)
Kitabül Alim vel Müte'alim(Bilginler ve Öğretmenler Kitabı


Bilgiler, Ebu Hanife (Hanefi Mezhebinin Kurucusu) Kimdir?, Hanefilik, İmamı Azam, İslami Bilgi, Mezhep, Türk İslam Alimi, Ansiklopedi,

Paylaş

Benzer Yayınlar

Ebu Hanife (Hanefi Mezhebinin Kurucusu) Kimdir? - Ansiklopedi Bilgileri
4/ 5
Oleh

Abone Olun!

Yazımı Beğendiniz mi? Abone Olun Yayınları Kaçırmayın.

Fikriniz Önemli, Bizimle Paylaşın