29 Ekim 2017 Pazar

Ebu Reyhan BEYRUNİ Kimdir? İslami Bilim Adamı -Ansiklopedi Bilgileri

Ebu Reyhan BEYRUNİ Kimdir? İslami Bilim Adamı -Ansiklopedi

         İslam Bilgini ( Harizm 973 - 1052)  Yaşamı üzerine açık ve ayrıntılı kesin bilgi yoktur.Eserlerinden anlaşıldığı gibi matematik,astronomi,fizik,tıp,tarih,felsefe alanlarında çalıştı ve değerli ürünler verdi.Eleştirel anlayışı,gerçeğe ve bilime değer vermesiyle ün kazandı. Gazneli Mahmut Harizm'i ele geçirince ona bağlandı.Hint seferine katıldı.Sanskrit dilini öğrendi, eski yunan felsefesi dersleri verdi.Türk olmasına karşın zamanın geleneğine uyarak kitaplarını Arapça ve Farsça yazdı.Batı dünyasında Aliboron adıyla tanınan düşünürün Hindistan dönüşü yazdığı Tahkiki ma lil-Hind daha sonra Hint dinleri ve felsefe akımların üzerine yapılan tüm araştırmalar kaynak oldu.Başlıca eserlerinden sayılan Kitab-üt Tefhim Batı'da ve Doğu'da matematik,astronomi ve astroloji alanlarında el kitabı olarak kullanılmıştır. Mineroloji (madenler bilimi), farmokoloji(ilaçlar bilimi),kozmoğrafya,coğrafya ve dilbilim üzerinde de eserler veren bilgin, jeodezi biliminin (yer ölçümü) kurucusudur.

       Felsefe alanındaki etkinliği, İbni Sina ile sürdürdüğü sorulu yanıtlı yazışmaya dayanır.Bu yazışma özü bakımından daha çok Aristoteles'in doğal felsefenin ilkeleri üzerinde tartışma yoluyla karşılıklı bir aydınlanma amacına yöneliktir.Doğa felsefesinde gözleme ve tümevarıma öncelik tanıyan bilgin, Aristoteles felsefesinin çoğu tezlerine karşı çıkmakta dinsel görüşlerini benimsememesine karşın,Razi'nin doğa felsefesi öğretisine yaklaşır.Ancak onu gerçekte özgün kılan görüş, çoğu eserlerin dokusunda bir ana tema olarak rastlanan tarih felsefesidir.Birtakım fosilleri ve kayalık arazilerin tortusal yapısını inceleyen bilgin, çok eski çağlarda dünyamızın kıtaların ortasında denizler ve göller yaratan, büyük tufanlar yaşamış olduğu inancına varmıştı.10. Yüzyıla damgasını vuran bilgin İslam ve insanlık tarihinin en büyük düşünürlerindendir. Gökbilimci, tarihçi, bitkibilimci, madenbilimci ve düşünür olarak dönemin tüm bilgi dallarında büyük katkılarda bulunmuştur.
Ansiklopedi, biruni coğrafyaya katkıları, biruni eserleri, biruni hakkında bilgi, biruni hayatı, biruni matematiğe katkıları, biruni yaptığı çalışmalar, Ebu Reyhan BEYRUNİ Kimdir?,

Başlıca Eserleri ;

El Asarul Bakiye Anil Kurun ile Haliye ( Boş Geçen YüzYıllardan Kalan Eserler)

Tahdidu Niyatil Emakin li Tashih-i Mesafetil-Mesakin ( Konutlar Arası Uzaklığın Düzeltimi İçin Mekanların Sınırlandırılması)

El Kanun El-Mesudi Fil Hey'et-i ve'a Nücum ( Musudi'nin Gökbilimi ve Yıldızlar üzerine yasası )

Kitabu-l Camahir fi Mahifeti'l Cevahir(Cevherlerin Etkileri ve Topluluklar Kitabı)

Kitabüs Soydane ( Bitki ve İlaçları Tarih Kitabı)Biruni Coğrafyaya Katkıları, Biruni Eserleri, Biruni Hakkında Bilgi, Biruni Hayatı, Biruni Kimdir Kısaca, Biruni Matematiğe Katkıları, Biruni Yaptığı Çalışmalar, Ebu Reyhan BEYRUNİ Kimdir?, Ansiklopedi,

Paylaş

Benzer Yayınlar

Ebu Reyhan BEYRUNİ Kimdir? İslami Bilim Adamı -Ansiklopedi Bilgileri
4/ 5
Oleh

Abone Olun!

Yazımı Beğendiniz mi? Abone Olun Yayınları Kaçırmayın.

Fikriniz Önemli, Bizimle Paylaşın