16 Ekim 2017 Pazartesi

Şiilik Mezhebi Nasıl Ortaya Çıktı ?Nedir? - Ansiklopedi

Şiilik Mezhebi Nasıl Ortaya Çıktı ?Nedir? - Ansiklopedi Bilgileri

Ansiklopedi, İslami bilgi, şiilik, Şiilik Mezhebi, Şiilik Mezhebi Nasıl Ortaya Çıktı ?Nedir?, Türk İslam Tarihi,
Hz.Muhammet'in ölümünden sonra Ali'nin imam ve halife olması gerektiğine inananlarla halifeliğin yanlız onun soyundan gelenlere ait olduğunu savunanların oluşturduğu İslam mezhebi. Hz.Muhammet'in ölümünden sonra halifeliğe Hz.Ebubekir seçildi.Bu seçim herhangi bir gruplaşmaya yol açmadı.Yine de ilk üç halifenin başa geçişinde hoşnutsuz olanlar vardır.Hz.Ali'nin halife olduğu dönemde ise bir önceki halife Hz.Osman'ın öldürülmesi İslam dünyasının iyice karışmasına neden olurken Cemel savaşı ile müslümanlar arasındaki çatışmalar ilk kez savaşa dönüştü.Sıffın savaşı ise tarafların birbirlerinin üstüne yürümekten çekinmediği, safların keskin olarak belirlendiği savaştır.Hz.Osman'ın soyundan gelen Şam valisi Muaviye yandaşları ile Hz.Ali yandaşlarının karşı karşıya geldikleri bu savaş kesin bir koğuşunda başlangıcı oldu.Böylece Hz.Muhammet'in ölümünden sonra halifeliğin O'nun soyundan gelen Hz.Ali'nin hakkı olduğunu savunan bir görüş olarak ortaya çıkan Şiilik, Hz.Ali'nin öldürülmesi ve özellikle Kerbela Olayından sonra Emevilerin baskı yöntemine karşı bir direnme hareketi olarak gelişti ve Ehlibeyt yandaşlarınca Sunni inançlarından ayrılan bir mezhep durumuna getirildi.

Ansiklopedi, Ansiklopedi Bilgileri,İslami bilgi, şiilik, Şiilik Mezhebi, Şiilik Mezhebi Nasıl Ortaya Çıktı ?Nedir?, Türk İslam Tarihi,


901'de Yemen'de bir Şii devleti kuruldu.10. yüzyılda İran ve Irak'ta hızlı bir şekilde yayıldı. Şii'ler İran'ın yönetiminde egemen oldular.Şah İsmail döneminde bu egemenliğin sınırları en geniş düzeye ulaştı.Şiilik inancının dayandığı temel noktalardan biri halifelik makamına seçimle gelinemeyeceği, halifeliğin vesayetle geçmesi gerektiğidir.Halifelik H.Muhammet'ten sonra Hz.Ali'nin ve onun soyundan gelenlerin hakkıdır.Şiiler ibadet konusunda Kuran ve Hadisleri benimsemelerine,Tanrı'nın birliğine,Hz.Muhammet'in peygamber olduğuna inanmalarına karşın fıkıh,tefsir ve kelam konusunda Sunnilerden ayrılırlar.Şiiilere göre dinin gerçek anlamı Kuran'ın açık anlamlarının altında gizlidir ve bu anlam yanlızca imamın yorumuyla açığa çıkarılabilir.Varlık tektir ve görünen dünyada çeşitlenen sayısız varlıklar, Allah'ın çeşitli belirimleridir.Bu görüş Vahdet-i vücud anlayışının temelini oluşturacaktır.Hz. Ali'nin oğlu Hüseyin'in Kerbela'da öldürüldüğü 10 Muharrem'i yas günü sayan Şiiler,Halifeliğin Hz.Ali'nin ölümünden sonra oğulları Hasan ve Hüseyin'e daha sonrada onların çocuklarına geçtiğini kabul ederler.İlki Hz.Ali olmak üzere On İki İmam'ın sonuncusu olan Mehdi'nin ölmediğine ve bir kurtarıcı olarak geri döneceğine inanırlar.


Ansiklopedi, Şiilik Mezhebi Nasıl Ortaya Çıktı ?Nedir?, Şiilik Mezhebi,Şiilik, Türk İslam Tarihi, İslami Bilgi,

Paylaş

Benzer Yayınlar

Şiilik Mezhebi Nasıl Ortaya Çıktı ?Nedir? - Ansiklopedi
4/ 5
Oleh

Abone Olun!

Yazımı Beğendiniz mi? Abone Olun Yayınları Kaçırmayın.

Fikriniz Önemli, Bizimle Paylaşın