Ahi Evran Kimdir? Ahilik Nedir?

Ahi Evran, sofi ve esnaf örgütünü ( Horasan 1236 – Kırşehir 1329)  Asıl adı Mehmet Nasrettin.Genç yaşta Horasan’dan ayrıldı. Çeşitli yöreleri dolaştıktan sonra Kırşehir’e yerleşti.Ahilik örgütünün önderleri arasında yer aldı. Kırşehir’e bir Kerhaneye(iş ve üretim yeri) açtı, burada dericilikle uğraştı. Ahilik’te önemli yeri olan ‘Orta Sandığı ‘ mı kurarak iş yerlerinde günümüzdeki sendikacılık, kooperatifçilik ve standartçılığa benzer faaliyetlerde bulundu.Ahi Evran iş yerlerinde sosyal güvenliği sağlayacak kurallar koydu. Yaşamıyla ilgili bir çok söylense vardır. Bunlardan en yaygın olarak bilinen Ahi Evran Hz. Muhammed döneminde yaşadı. Bedir Savaşında Ahi Evran Alem-i Şerif’i (Kutsal Bayrak)  taşıdı.”Evran” adı kendisine Hz.Muhammed tarafından verildi. Bir başka yaygın söylenmeye göre Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın oğlunun düğününde kesilen develerin derileri Ahi Evran’ a verildi. Ahi Evran bunları bir gece de tabakalayarak dericilikle zanaatında becerisini kanıtladı. Bunun üzerine Hz. muhammed Ahi Evran’ a beline “şed” (esnaflara ustalığı gösteren kuşak) bağladı ve icazetname verdi.

Ahi Evran Türbesi

Kırşehir’deki bu türbe aynı adı taşıyan mahallede bulunmaktadır. Bugünkü biçimini 1948 de Dulkadiroğullarından Alaüddevle döneminde aldı. Zamanla eklenen başka yapılarla değişiklikler geçirmiştir.Kesme taştan yapılmış olan türbeyi iki kubbe örter ve kubbelerin altında 6 sandığa bulunur.
AHİLİK, kökü eski Türk töresinde bulunan Anadolu’da Türk Birliği nin kuruluş döneminde güçlü bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı ve çiftçi gibi bütün çalışma kollarını içeren halk ocağıdır.Ocak ta çok sıkı bazı kurallar uygulandığı ve öncelikle esnaf arasında yayıldığı için kimileri bir adı da Fütüvvet “cömertlik, mertlik, mertlik soytemizliği” olan Ahiliği bir tarikat ya da dar bir esnaf örgütü sandılar.Oysa ocak çok yönlü toplumsal bir kuruluştu.Ahilik ocağının amacı iş alanlarında kalfa ve usta yetiştirmek; çalışma sevgi ve töresini aşılamak; üretimi çoğaltıp niteliğini yüceltmekti. Günlük yaşamda da yardımlaşma, yoksulları koruyup kollama gibi insancıl duyguları, ayrıca müzik, binicilik, silah kullanma yeteneklerini geliştirmeye önem verirdi.Bazı kaynaklar bütün bu çok yönlü niteliklerini göz önünde tutarak Ahalinin Batının Şovalyeliği gibi bir kahramanlık, yiğitlik ve yardımlaşma örgütü olduğunu öne sürmüşler bazılarına örgütün Yahudiliğin toplumsal yapıdaki “essen”lerini andıran bir örgüt olduğu görüşünü ortaya atmışlardır.