Alfred ADLER – Aşağılık Duygusu ve Adler Kuramı

Alfred ADLER, Avusturyalı psikiyatrist (Viyana 1870- Aberdeen 1937) Viyana tıp fakültesini bitirdikten sonra bilim yaşamına optamatolojist olarak başladı.Fakat daha sonra psikiyatri alanına girdi.1902 de Adler, Freud’un Rüyaların Yorumu adlı kitabı üzerine bir eleştiri yazdı.Bu makale Freud’un ilgisini çekti ve kendi çalışma grubuna katılmasını önerdi.Adler Freud’cu psikanalistler çalışma grubuna başkan olarak atandı.Adler ve Freud’un akıl hastalıklarının kaynakları konusundaki yaklaşımları çok değişikti.Özellikle Adler Freud’un akıl hastalıklarının kaynağını erken yaşlardaki seksüel travmatik deneylerle açıklamasına ve rüyaların yorumuna karşı çıktı.

1911`de Adler ve başka bir grup psikiyatrist Freud`un grubundan ayrılarak bağımsız psiko-analiz grubunu kurdu ve yöntemlerine bireysel psikolojinin adını verdiler.Adler`e göre vücut organlarındaki yetersizlik ve eksikliğin kişiliğin oluşmasında büyük etkisi vardır.Vücut organlarında eksiklik olan bireyler kendilerini öteki bireylerle karşılaştırırlar, böyle bir karşılaştırma onlarda aşağılık duygusunun gelişmesine neden olur. Alfred Adler’ e göre bu gibi bireyler için üstün olma çabası ya da kendilerini gerçekleştirme çabaları aşağılık duygularının üstesinden gelebilmesi için bir dayanak olmaktadır. Bu oluşum tüm ruhsal yaşamın ve davranışların yönetici etkisidir.
Alfred Adler 1. Dünya Savaşı dönüşü bilinçli bir eğitim yoluyla aşağılık duygusunun etkilerinin denetlenebileceği inancıyla çocuk kliniği açtı ve bunların sayısı kısa sürede 30’u geçti.Fakat Avursturya da iktidara gelen naziler bu klinikleri kapattılar.Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da ki üniversitelerde dersler ve konferanslar verdi.

Baslıca Eserleri

 • Organların Yetersizliği Üzerine İnceleme – 1911
 • Nevrotik Yapı Üzerine – 1912
 • Tedavi ve Eğitim – 1914
 • Bireysel Psikolojinin Uygulanması ve Kuramı – 1917
 • İnsanı Tanımak – 1927
 • Bireysel Psikoloji Tekniği – 1928’de birinci bölüm, 1930’de ikinci bölüm
 • Yaşamı Tanımak – 1929
 • Okulda Bireysel Psikoloji – 1929
 • Yaşamı Tanımak – 1930
 • Psikoterapi ve Eğitim – 1919-1929
 • Nevrozlar – 1929
 • Eşcinsellik Sorunu – 1930
 • Çocuk Eğitimi – 1930
 • Yaşamı Biçimlendirme – 1930
 • Psikoterapi ve Eğitim II – 1929 – 1932
 • Yaşamın Anlamı – 1933
 • Psikoterapi ve Eğitim III – 1933-1937

Adler Kuramı,

Alfred Adler`in ortaya attığı psikoloji kuramıdır.Bir insanın tüm davranışlarındaki asıl amacı egemen olma üstün olma amacı olduğu görüşünden yola çıkar.Adler`e göre üstün olma özleminin besleyicisi aşagılık kompleksine dönüşmedikçe uyumu güçleştirmeyen,üstelik uyum için gerekli girişimi sağlayan bir duygudur.Aşagılık duygusu bilinçlidir.Kusurlu görülen beden yapısının bulunulan mevkiden hoşnut olmamanın ya da toplumsal ilişkilerin olumsuzluğunun ortaya çıkardığı kişisel değerlerin önemsizliğini vurgulayan bir bilinçtir.Kişi bu duyguya karşı telafi mekanizmaları kullanır. Örneğin kekemelerin şarkıcı olması ya da zıt giderme olarak belden aşağısı sakat olan birinin ressam olması gibi.